Baanregelement

Handboogvereniging Phoenix

Ieder lid wordt geacht, alvorens aan de schietactiviteiten deel te nemen, de inhoud van dit  reglement te kennen.

Artikel 1

De baancommandant geeft toestemming om met schieten te beginnen en geeft de commando’s ‘laatste pijl’ en ‘pijlen halen’. De aanwijzingen van de baancommandant dienen stipt te worden opgevolgd.

Als de baancommandant tijdelijk zijn plaats verlaat, wijst hij een ander lid aan in zijn plaats.

Bij het commando ‘laatste pijl’, mag er geen nieuwe pijl meer gepakt worden. Alleen een pijl die al boog ligt mag nog verschoten worden.

Artikel 2

Elk lid is persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor de eventuele gevolgen, wanneer hij/zij zich niet aan de regels houdt van dit baanreglement en/of de aanwijzingen van de baancommandant en/of trainer.

Artikel 3

Het is verboden een pijl op te leggen, de boog te spannen en/of te schieten als zich in de gevarenzone mensen of dieren bevinden. Er wordt daarom gelijktijdig geschoten en gehaald op aangeven van de trainer/baancommandant.

Artikel 4

Het is verboden een pijl op de boog te leggen en deze te spannen, anders dan gericht op het doel.

Artikel 5

Het is verboden om een verenigingsboog te lossen zonder pijl. In het algemeen geldt dat het materiaal van de vereniging zorgvuldig behandeld moet worden door alle leden.

Artikel 6

In verband met de concentratie van de schutters, dient tijdens het schieten rust te heersen.

Een verzoek van een of meerdere schutters om rust, dient door een ieder gerespecteerd te worden.

Artikel 7

Degene die zijn pijlen verschoten heeft, treedt terug tot achter de wachtlijn en legt of hangt de boog op de daarvoor bestemde voorziening.

Artikel 8

Het nuttigen van alcohol door de schutter, voor of tijdens de training, is verboden.

Artikel 9

Er mag alleen met normale pijlen/punten geschoten worden. (dus geen zgn. “broadheads” en “blunts”)

Artikel 10

Toeschouwers  mogen niet op de schietbaan komen, anders dan onder begeleiding.

Artikel 11

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

6 mei 2018